Budżet szkoły

Budżet szkoły na rok 2018: 5 101 108,00 zł wydatkowany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 roku.