Budżet szkoły

Budżet szkoły na rok 2017: 4 584 718,11 zł wydatkowany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2017 roku.