Organizacja

Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie:
1.  od strony północnej: granicą gmin Karczew - Otwock na odcinku od punktu styku, granic gmin Karczew - Otwock z rzeką Wisłą, dalej od punktu styku granicą Otwocka z ul. A. Mickiewicza, następnie granicą Karczew - Celestynów do punktu styku granic gminy Karczew - Celestynów z granicą wsi Pogorzel Warszawska i Stara Wieś;

2. od strony wschodniej: granicą gmin Karczew - Celestynów na odcinku od punku styku granic gmin Karczew - Celestynów z granicą wsi Pogorzel Warszawska i Stara Wieś do punktu styku granicy  gmin Karczew – Celestynów z granicą wsi Dąbrówka

3.  od strony południowej: od styku granic gmin Karczew – Celestynów z granicą wsi Dąbrówka wzdłuż ul. Czerwona Droga, następnie od skrzyżowania ul. Czerwona Droga z ul. Armii Krajowej wzdłuż ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza, następnie wzdłuż ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Wierzbową, następnie wzdłuż ul. Wierzbowej i ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Kościelną, dale wzdłuż ul. Kościelnej, następnie wzdłuż ul. Świderskiej, następnie ul. Ignacego Prądzyńskiego, cała ul. Boh. Powstania Listopadowego, dalej ul. Gen. Józefa Chłopickiego do ul. Wiślanej, następnie ul. Wiślaną do styku granicy gminy Karczew z drogą wojewódzka nr 712;

4. od strony zachodniej: od punktu styku gminy Karczew z drogą wojewódzką nr 712, dalej wzdłuż  rzeki Wisły do punktu styku granic gmin Karczew - Otwock i rzeką Wisłą.

Do obwodu szkoły należą ulice:

ul. Generała Andersa, ul. Anielin, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Generała Józefa Bema, ul. Generała Stanisława Maczka, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Ks. Stanisława Brzóski, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Fryderyka Chopina, ul. Dojazd, ul. Gołębia nr 31 – 43 oraz nr 34 – 42 (na odcinku od skrzyżowania ul. Gołębiej z ul. Leśną i ul. Wierzbową do skrzyżowania ul. Gołębiej z ul. Różaną), ul. Gen. Józefa Hallera, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Hubala, ul.  Jana Kochanowskiego, ul. Kolejkowa, ul. Hugona Kołłątaja, ul.  Krakowska, ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego, ul. Krótka, ul. Jana Krzewniaka, ul. Jana Matejki, ul. Adama Mickiewicza nr 27 – 77 oraz nr 30 – 36 (na odcinku od skrzyżowania ul. Adama Mickiewicza z ul. Dojazd do skrzyżowania ul. Adama Mickiewicza z ul. Generała Józefa Bema), ul. Czesława Miłosza, ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Otwocka, ul. Partyzantów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Bolesława Prusa, ul. Mikołaja Reja, ul. Generała St. Grota Roweckiego, ul. Różana, ul. Rzemieślnicza, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Marii Skłodowskiej, ul. Słoneczna, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Sosnowa, ul. Leopolda Staffa, ul. Stolarska, ul. Henryka Sucharskiego, ul. Ślusarska, ul. Wąska, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Zakątek, ul. Zakolejkowa, ul. Zatylna, ul. Zaułek, ul. Złotnicza, ul. Stefana Żeromskiego.


Rozkład zajęć lekcyjnych:

1.    8:00 – 8:45

2.    8:55 – 9:40

3.    9:50 – 10:35

4.    10:45 – 11:30

5.    11:50 – 12:35

6.    12:50 – 13:35

7.    13:45 – 14:30

8.    14:40 – 15:25

9.    15:35 – 16:20


Wychowawstwa w roku szkolnym 2018/19:

I a – Hanna Dobek

I b – Katarzyna Pawłowska

I c – Agnieszka Zakrzewska

II a – Marzena Kondej

II b – Beata Ładno

II c – Małgorzata Niedziułka

II d – Danuta Skoczek

III a – Grażyna Bąbel

III b – Agnieszka Hyjek

IV a – Katarzyna Kasprzak

IV b – Emilia Leśniewska

IV c – Urszula Majchrzak

IV d – Aneta Krydowska

IV e – Iwona Rębkowska

IV f – Anita Ziemka

V a – Renata Zychora

V b – Elżbieta Olszanko

V c – Ewa Piotrowicz-Fiksa

V d – Magdalena Godlewska

V e – Marek Makulski

VI a – Elżbieta Żakowska

VI b – Renata Kostrzyńska

VI c – Monika Bieniek

VI d – Iwona Rębkowska

VII a – Beata Tereszczyńska

VII b – Urszula Niedźwiedzka 

VII c – Magdalena Krysik

VIII a – Dariusz Gajownik 

VIII b – Aleksandra Krawczyk-Majchrzyk

VIII c – Barbara Gajownik