Samorząd Szkolny

Członkowie Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2018/19:

Imioła Zuzanna

Jabłecka Marta

Łukasik Kacper

Majchrzak Joachim

Olesiak Oliwia

Olszewska Oliwia

Olszewska Zuzanna

Płanecka Marta

Ragus Magdalena

Toure Jakub