Zarządzenia Dyrektora

Rok 2020

L.p. Zarządzenie Dyrektora
12 Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/20
11 Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
10 Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie
9 Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
8 Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
7 Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
6 Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
5 Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia organizacji pracy pracowników administracji i obsługi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19
4 Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Sposobu i trybu realizacji procesu kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie wynikającego z czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19
3 Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
2 Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania i trybu działania komisji rekrutacyjnej
1

Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie organizacji rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Rok 2019

L.p. Zarządzenie Dyrektora
13 Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie
12 Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania
11 Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie innej organizacji dnia 20 grudnia 2019 r. – uroczysta wigilia szkolna
10 Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
9 Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie akcji „Sprzątanie świata”
8 Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
7 Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego
6 Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za wyżywienie w roku szkolnym 2019/20
5 Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
4 Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia  8 sierpnia  2019 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne  stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
3 Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania i trybu działania komisji rekrutacyjnej
2 Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie organizacji rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020
1

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie  wprowadzenia Procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela

Rok szkolny 2018/2019

L.p. Zarządzenie Dyrektora
10 Zarządzenie nr 10/2018/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze awansu zawodowego nauczycieli obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
9 Zarządzenie nr 9/2018/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania dodatku motywacyjnego nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
8 Zarządzenie nr 8/2018/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce kadrowej  Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie
7 Zarządzenie nr 7/2018/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
6 Zarządzenie nr 6/2018/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie oraz zniesienia Zakładowego regulaminu premii uznaniowej pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
5 Zarządzenie nr 5/2018/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania
4 Zarządzenie nr 4/2018/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie
3 Zarządzenie nr 3/2018/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie innej organizacji dnia 21 grudnia - uroczysta wigilia szkolna
2 Zarządzenie nr 2/2018/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie akcji „Sprzątanie świata”
1

Zarządzenie nr 1/2018/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek za wyżywienie w roku szkolnym 2018/19

Rok szkolny 2017/2018

L.p. Zarządzenie Dyrektora
17

Zarządzenie nr 17/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie BHP w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

16

Zarządzenie nr 16/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie kontroli zarządczej  w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

15

Zarządzenie nr 15/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wycieczek w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

14

Zarządzenie nr 14/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

13

Zarządzenie nr 13/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 30 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

12

Zarządzenie nr 12/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji dostosowanej do RODO w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

11

Zarządzenie nr 11/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie rekolekcji wielkopostnych

10

Zarządzenie nr 10/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania i trybu działania komisji rekrutacyjnej

9

Zarządzenie nr 9/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie organizacji rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

8

Zarządzenie nr 18/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Regulaminu Premii Uznaniowej pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

7

Zarządzenie nr 7/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

6

Zarządzenie nr 6/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

5

Zarządzenie nr 5/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie

4

Zarządzenie nr 4/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania

3

Zarządzenie nr 3/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie innej organizacji dnia 22 grudnia – uroczysta wigilia szkolna

2

Zarządzenie nr 2/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie: przydziału odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewi

1

Zarządzenie nr 1/2017/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie akcji "Sprzątanie świata"

Rok szkolny 2016/2017

L.p. Zarządzenie Dyrektora
19

Zarządzenie nr 19/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach wewnątrzszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie w związku z reformą systemu oświaty

18

Zarządzenie nr 18/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za wyżywienie w roku szkolnym 2017/18

17

Zarządzenie nr 17/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

16

Zarządzenie nr 16/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

15

Zarządzenie nr 15/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetwarzania i ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

14

Zarządzenie nr 14/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie z obowiązkiem odpracowania

13

Zarządzenie nr 13/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

12

Zarządzenie nr 12/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie rekolekcji wielkopostnych

11

Zarządzenie nr 11/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania i trybu działania komisji rekrutacyjnej

10

Zarządzenie nr 10/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie organizacji rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018

9

Zarządzenie nr 9/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Cenniku najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych oraz wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie

8

Zarządzenie nr 8/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

7

Zarządzenie nr 7/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia

6

Zarządzenie nr 6/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie

5

Zarządzenie nr 5/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania

4

Zarządzenie nr 4/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego regulaminu premii uznaniowej pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

3

Zarządzenie nr 3/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Tabeli minimalnych i maksymalnych kwot oraz kategorii zaszeregowania pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie

2

Zarządzenie nr 2/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie

1

Zarządzenie nr 1/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie akcji „Sprzątanie świata”

Rok szkolny 2015/2016

L.p. Zarządzenie Dyrektora
26 Zarządzenie nr 26/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
25 Zarządzenie nr 25/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
24 Zarządzenie nr 24/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
23 Zarządzenie nr 23/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
22 Zarządzenie nr 22/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie z obowiązkiem odpracowania
21 Zarządzenie nr 21/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki magazynowej
20 Zarządzenie nr 20/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
19 Zarządzenie nr 19/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Szkołę Podstawową nr 2 w Karczewie zamówień na dostawy, usługi i wykonywanie robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
18 Zarządzenie nr 18/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej
17 Zarządzenie nr 17/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedur gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego
16 Zarządzenie nr 16/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedur dotyczących przeprowadzania oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków
15 Zarządzenie nr 15/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewiez dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury gospodarowania dochodami jednostek budżetowych
14 Zarządzenie nr 14/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości
13 Zarządzenie nr 13/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewiez dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
12 Zarządzenie nr 12/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewiez dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
11 Zarządzenie nr 11/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych
10 Zarządzenie nr 10/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania likwidacji pieczęci i pieczątek
9 Zarządzenie nr 9/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie powołania i trybu działania komisji rekrutacyjnej
8 Zarządzenie nr 8/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie organizacji rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017
7 Zarządzenie nr 7/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie rekolekcji wielkopostnych
6 Zarządzenie nr 6/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
5 Zarządzenie nr 5/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
4 Zarządzenie nr 4/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
3 Zarządzenie nr 3/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury ewakuacji uczniów i pracowników
z budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie
2 Zarządzenie nr 2/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie akcji „Sprzątanie świata”
1 Zarządzenie nr 1/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ustalenia stawek za wyżywienie w roku szkolnym 2015/16

Rok szkolny 2014/2015

L.p. Zarządzenie Dyrektora
18 Zarządzenie nr 18/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
17 Zarządzenie nr 17/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie za pracę w sobotę, 9 maja 2015 r.
16 Zarządzenie nr 16/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury uzyskania karty rowerowej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie
15 Zarządzenie nr 15/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania i trybu działania komisji rekrutacyjnej
14 Zarządzenie nr 14/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów oraz cennika wynajmowania pomieszczeń i powierzchni reklamowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
13 Zarządzenie nr 13/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeniesienia ucznia do równoległej klasy w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
12 Zarządzenie nr 12/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zachowania się uczniów podczas przerw w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
11 Zarządzenie nr 11/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/15
10 Zarządzenie nr 10/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
9 Zarządzenie nr 9/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 16 lutego 2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian w Tabeli minimalnych i maksymalnych kwot oraz kategorii zaszeregowania pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie
8 Zarządzenie nr 8/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie rekolekcji wielkopostnych
7 Zarządzenie nr 7/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
6 Zarządzenie nr 6/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
5 Zarządzenie nr 5/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
4 Zarządzenie nr 4/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej polityki antymobbingowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
3 Zarządzenie nr 3/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 15 września 2014 r. w sprawie akcji „Sprzątanie świata”
2 Zarządzenie nr 2/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania podręcznika „Nasz elementarz” w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie w roku szkolnym 2014/15
1 Zarządzenie nr 1/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia stawek za wyżywienie w roku szkolnym 2014/15

Rok szkolny 2013/2014

L.p. Zarządzenie Dyrektora
15 Zarządzenie nr 15/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
14 Zarządzenie nr 14/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w dniu 10 kwietnia 2014 r.
13 Zarządzenie nr 13/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie rekolekcji wielkopostnych
12 Zarządzenie nr 12/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie powołania i trybu działania komisji rekrutacyjnej
11 Zarządzenie nr 11/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji archwalnej
10 Zarządzenie nr 10/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
9 Zarządzenie nr 9/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie
8 Zarządzenie nr 8/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie
Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5
7 Zarządzenie nr 7/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji zużytych pieców z ewidencji środków trwałych
6 Zarządzenie nr 6/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
5 Zarządzenie nr 5/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
4 Zarządzenie nr 4/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 08 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia przepisów dotyczących bloku żywieniowego
3 Zarządzenie nr 3/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych służących kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
2 Zarządzenie nr 2/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie akcji „Sprzątanie świata”
1 Zarządzenie nr 1/2013/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ustalenia stawek za wyżywienie w roku szkolnym 2013/14

Rok szkolny 2012/2013

L.p. Zarządzenie Dyrektora
10 Zarządzenie nr 10/2012/13 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły w dniu 3 czerwca 2013 r.
9 Zarządzenie nr 9/2012/13 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie uzupełnienia regulaminu ZFŚS
8 Zarządzenie nr 8/2012/13 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie rekolekcji wielkopostnych
7 Zarządzenie nr 7/2012/13 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
6 Zarządzenie nr 6/2012/13 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uroczystej wigilii szkolnej
5 Zarządzenie nr 5/2012/13 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
4 Zarządzenie nr 4/2012/13 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
3 Zarządzenie nr 3/2012/13 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych
2 Zarządzenie nr 2/2012/13 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/13
1 Zarządzenie nr 1/2012/13 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie akcji „Sprzątanie świata”